Szolgáltatások

Beltéri légterek vizsgálata, döntően BREEAM minősítéshez

Légszennyezés mérés

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a légszennyezés vizsgálat (levegőszennyezés vizsgálat) széles körét lefedi, mint például pontforrás (kémény, kürtő) légszennyezés mérés, környezeti légszennyezettség mérés, munkahelyi légszennyezés vizsgálat, egyéb belső téri légterek vizsgálata,…

Kutatás-fejlesztés, szakértés

Döntően a légszennyezés vizsgálatokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és szakértői tevékenységünket alábbi válogatott referenciáink segítségével szeretnénk bemutatni.

 

 1. Richter Gedeon Nyrt., Budapest, Dorog

Kültéri (környezeti) levegőminőség (immisszió) vizsgálat

 • Illékony légszennyező komponensek (pl. BTEX, VOC) meghatározása
 • Szálló por vizsgálatok: koncentráció, összetétel, szemcseméret eloszlás, PM10, PM2,5; pásztázó elektronmikroszkópos (morfológia) és mikroszondás (elem eloszlás) vizsgálatok
 • Monitoring rendszer…

Munkahelyi légtér mérés

 • Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra
 • Inhalatív expozíció becslése személyi mintavétel alapján
 • Kvarc mérése
 • Tisztaterek minősítése ISO 14644 szerint
 • Sűrített levegő…

Emisszió mérés

 • Pontforrás kibocsátás mérés
 • Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint
 • Felületi emisszió (pl. hulladék depóniák és más diffúz források) mérés
 • Folyamatos füstgázelemzés egyidőben…