Emisszió mérés

 • Pontforrás kibocsátás mérés
 • Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint
 • Felületi emisszió (pl. hulladék depóniák és más diffúz források) mérés
 • Folyamatos füstgázelemzés egyidőben akár 4 ponton: CO, NOx, SO2, O2, CO2
 • Folyamatos összes szénhidrogén (FID, PID) és N2O gázelemzés
 • Automatikus vagy kézi izokinetikus mintavétel gravimetriás porméréshez és egyéb (toxikus fémek, sósav, fluoridok, ammónia, dioxinok, PAH- és PCB-vegyületek) vizsgálatokhoz
 • Szemcseméret meghatározás, PM10, PM2,5 koncentráció mérés, pásztázó elektronmikroszkópos és mikroszondás (elem eloszlás) vizsgálatok
 • Szerves légszennyező komponensek (pl. oldószerek, VOC vegyületek) emisszió mérése
 • Bármilyen egyéb légszennyező anyag mintavétele és elemzése
 • Levegő oldali veszteségek meghatározása anyagmérlegekhez
 • Csővégi technológiák (pl. porleválasztó, katalitikus vagy termikus égető, adszorber, nedves mosó, biofilter) hatékonyságának vizsgálata
 • Füstgáz/véggáz mérőkészüléke időszakos telepítése és üzemeltetése bérleti vagy szakértői szerződés keretében
 • Tanácsadás telepített mérőkészülékek kiválasztásához
 • Tanácsadás kibocsátás csökkentő módszerek kiválasztásában