Munkahelyi légtér mérés

  • Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra
  • Inhalatív expozíció becslése személyi mintavétel alapján
  • Kvarc mérése
  • Tisztaterek minősítése ISO 14644 szerint
  • Sűrített levegő vizsgálata EN 12021 szerint
  • Klímaparaméterek (közte WBGT-index) meghatározása
  • Általános teremszellőzés, helyi elszívások hatékonyságának vizsgálata
  • Légszennyezés méréstechnikák kiválasztása, optimalizálása és betanítása cégen belüli ellenőrző vizsgálatokhoz, mérőkészülékek kölcsönzése