Az Európai Unióban a telepített folyamatos emisszió mérő (CEM) rendszerek minőségbiztosítása részletesen kidolgozott és elfogadott. A minőségbiztosítási  rendszer kitér a mérési bizonytalanság szempontjából történő alkalmasság vizsgálatára (QAL1), a telepítést követő induló kalibrálásra (QAL2) és a folyamatos üzemeltetés során kapott mérési  eredmények  megfelelőségének biztosítására  (QAL3),  továbbá előírja a  mérőkészülékek éves  összehasonlító  vizsgálatát  (AST). A mérési bizonytalanság meghatározását az MSZ EN ISO 14956 szabvány, a QAL2, QAL3 és az AST feladatok elvégzését az MSZ EN 14181 szabvány írja le. Ezen minőségbiztosítási rendszer alkalmazását a hazai jogszabályok többé-kevésbé támogatják és az egyes Felügyelőségek által kiadott engedélyek igen változatos módon veszik figyelembe.

1999-től napjainkig 32 db CEM rendszer induló kalibrálását (QAL2), vagy éves összehasonlító vizsgálatát (AST) végeztük el, utóbbit gyakran évente ismétlődően. A közben megszerzett tapasztalatokat, a nyitott kérdések során alkalmazott megoldásokat, az előforduló leggyakoribb hibákat mutattuk be az alábbi előadásban:

Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálásának tapasztalatai
Környezetvédelmi mérés és mintavétel aktuális kérdései című konferencia,
Budapest, 2012. május 22.

PDF megnyitása

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.