Beltéri légterek vizsgálata

Beltéri levegő vizsgálataink döntő hányada a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method, a világon legszélesebb körben elterjedt környezettudatos épületminősítési rendszer)  és az amerikai LEED Building Design and Contruction szerinti értékelésekhez kapcsolódik.

A BREEAM minősítés beltéri légterekkel kapcsolatos követelményeit a BREEAM International NC 2016 kiadvány Hea 02 Indoor Air Quality fejezete tartalmazza.

Kreditpont szerezhető 100 µg/m3 formaldehid, illetve 300 µg/m3 TVOC koncentráció alatt. Kiemelkedő, ha a formaldehid koncentráció 10 µg/m3 alatt van (Exemplary BREEAM követelmény).

A minősítő rendszer által előírt mérési módszerek (szabványok) szerint akkreditáltak vagyunk az összes komponens mintavételére. A minták laboratóriumi elemzése a Wessling Hungary Kft.-ben történik.

A LEED minősítés esetében a mérésre vonatkozó követelményeket a v4.1 verzió számú  kiadvány EQ Indoor Air Quality fejezete tartalmazza. Pont szerezhető csoportonként abban az esetben, ha a mérendő komponensek I. csoportjához (CO, szálló por, ózon) és/vagy II. csoportjához (aldehidek, VOC) tartozó komponensek mindegyike az előírt határérték alatt van.

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.