Környezeti levegő vizsgálata
(immisszió)

A környezeti légszennyezettség mérés az illékony szerves anyagok (VOC vegyületek) diffúziós és szivattyús mintavételére korlátozódik. 1998 óta üzemeltetünk diffúziós oldószer monitoring rendszert a Richter Gyógyszergyár központi telephelyének környezetében, 11 ponton, valamint rendszeresen sor kerül egyidőben ezen pontokon 24 órás szakaszos mérésekre is, 2 órás adszorbens cserékkel.

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.