Pontforrások légszennyezés mérése
(emisszió mérés)

A levegőszennyezés meghatározó, emberi eredetű okozója a légszennyező pontforrások (kémények, kürtők) kibocsátása.

Ezek mérése teszi ki tevékenységünk legnagyobb hányadát, évente mintegy 300-400 pontforrás mérését végezzük el.

  • 4 db hordozható, professzionális füstgáz analizátorral (Horiba PG 350 és PG 250) rendelkezünk, így folyamatos CO, NOx, SO2, O2, CO2 füstgázelemzést tudunk végezni egyidőben, akár 4 ponton.
  • 3 db összes szénhidrogén analizátor (FID) támogatja a TVOC vizsgálatokat és N2O gázelemzésre is akkreditáltak vagyunk a referencia módszer szerint.
  • A szilárd anyag, toxikus fémek, sósav, fluoridok, ammónia, dioxinok, PAH- és PCB-vegyületek méréséhez 2 db automatikus és 8 db kézi beállítású izokinetikus mintavevő áll rendelkezésre.
  • Szemcseméret meghatározást magában a kéményben hétfokozatú kaszkád impaktor alkalmazásával tudunk végezni, a PM10 és a PM2,5 koncentráció meghatározására is akkreditáltak vagyunk.

 

  • Szerves légszennyező komponensek (pl. oldószerek, egyéb VOC vegyületek) kibocsátásának szakaszos mérését egyszerre számos pontforráson tudjuk elvégezni.
  • Nem akkreditált keretek között tudjuk vállalni hulladék depóniák felületi emissziójának mérését, akár a korszerű, áramlási kamrás módszer alkalmazásával.
  • Szakértői tevékenységünk kiterjed például csővégi technológiák (porleválasztó, katalitikus vagy termikus égető, adszorber, nedves mosó, biofilter) hatékonyságának vizsgálatára.

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon
akkreditált vizsgálólaboratórium.

A NAH által NAH-1-1795/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.