Rólunk

A kémia - és ennek részeként az analitikai kémia - művelése és oktatása a BME-n több mint 150 éves múltra tekint vissza. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar jelenlegi Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke az Általános és Analitikai Kémia Tanszék valamint a Szervetlen Kémia Tanszék összevonásával 2007-ben jött létre. Fő szolgáltatásaink: légszennyezés mérés, emisszió mérés, munkahelyi légtér mérés.

A Tanszéken 1993 óta foglalkozunk intenzíven légszennyezés vizsgálatokkal, 2002 óta NAT által akkreditált keretek között. Az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő jogszabályi változásokból adódóan megnövekvő mérési igényt a tanszéki feladatok ellátása mellett nem tudtuk zökkenőmentesen kielégíteni, ezért 2003-ban az akkreditált vizsgálólaboratórium szakembereivel megalapítottuk az Airmon Kft-t.

Főbb Szolgáltatásaink

Légszennyezés mérés

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a légszennyezés mérés (levegőszennyezés vizsgálat) széles körét lefedi, mint például pontforrás (kémény, kürtő)...

Emisszió mérés

  • Pontforrás kibocsátás mérés
  • Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint
  • Felületi emisszió mérés (pl. hulladék depóniák és más diffúz források)

Munkahelyi légtér mérés

  • Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra
  • Inhalatív expozíció becslése személyi mintavétel alapján
  • Kvarc mérése...

Hasznos témák

Oxigén vonatkoztatás a kibocsátás mérések során

Kalibráló gázok szerepe a levegőszennyezés vizsgálatokban (rövidített)

Inhalatív személyi expozíció becslése

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei

Beépített emissziómérő rendszerek teljesítőképességének ellenőrzése és értékelése az MSZ EN 14181 előírásai szerint