Rólunk

Az Airmon Kft-t a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 2002 óta akkreditált Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Levegőszennyezés Vizsgálólaboratóriumának vezető munkatársai alapították 2003-ban, a megnövekedett rutinszerű mérési igények zökkenőmentes kielégítése végett. Ezzel a konstrukcióval a magas szintű műegyetemi szaktudást eredményesen sikerült ötvözni a kft. forma rugalmasságával és hatékonyságával. 2014-ben a levegőszennyezés vizsgálólaboratórium kiköltözött az Airmon Kft. telephelyére, majd 2016-ban az új akkreditálás is az Airmon Kft. nevében került megszerzésre.

Főbb Szolgáltatásaink

Légszennyezés mérés

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a légszennyezés mérés (levegőszennyezés vizsgálat) széles körét lefedi, mint például pontforrás (kémény, kürtő)...

Emisszió mérés

  • Pontforrás kibocsátás mérés
  • Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint
  • Felületi emisszió mérés (pl. hulladék depóniák és más diffúz források)

Munkahelyi légtér mérés

  • Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra
  • Inhalatív expozíció becslése személyi mintavétel alapján
  • Kvarc mérése...

Hasznos témák

Oxigén vonatkoztatás a kibocsátás mérések során

Kalibráló gázok szerepe a levegőszennyezés vizsgálatokban (rövidített)

Inhalatív személyi expozíció becslése

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei

Beépített emissziómérő rendszerek teljesítőképességének ellenőrzése és értékelése az MSZ EN 14181 előírásai szerint